php

آموزش php جلسه ی دوم

آموزش php

متغیرها هر زمان صحبت از زبانهای برنامه نویسی به میان آید، بدون شک اولین مفهومی که مطرح میشود، متغیر است. متغیر به مکانی از حافظه میگویند که دارای نام است. توسط نام متغیر میتوان آنرا مورد دستیابی قرار داد و درصورت لزوم، آنرا تغییر داد. در PHP متغیرها با استفاده از علامت دلار تعریف میشوند

ادامه نوشته »

آموزش php جلسه ی اول

آموزش php

زبان برنامه نویسی PHP بسیار شبیه به زبان C++ است و کسانی که با زبان C++ اشنایی دارند به راحتی میتوانند با این زبان کار کنند. زبان PHP یک زبان تحت سرور است یعنی کد های این زبان در سرور اجرا شده و خروجی آن برای کار بر متصل به شبکه ی محلی یا شبکه ی اینترنت ارسال میشود

ادامه نوشته »