آموزش های فیزیکی

فصل ها چگونه به وجود میایند (حتما ببینید)

فصلها چگونه بوجود می آیند

ایا تا کنون فکر کرده اید که فصل ها چگونه به وجود میایند؟ اغلب فکر میکنند پیدایش فصل ها به دلیل دور شدن کره ی زمین از خورشید میباشد ولی این چنین نیست برای توجیه و درک بهتر این موضوع توصیه میشود ویدیوی زیرا تماشا کنید.

ادامه نوشته »